Digiosaaminen MT17S

Kurssikuvaus syksy 2017 ja kevät 2018

Sisältö

Opintojakson sisältö | Aiheet | Opetusmateriaalia

Kurssin suoritus | Arvostelut | Arvosanat

Opettaja

Jaana Holvikivi, tekn.toht.
Sähköposti: jaana.holvikivi@metropolia.fi

Opintojakson kuvaus:

Tietotekniikan perusteet

Luennot ja harjoitukset yhteensä 12 tuntia, toisen jakson ajan ja vuonna 2018 vielä 43 tuntia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilökohtaisen tietokoneen käytön ammattikorkeakouluopiskelussa sekä hallitsee tavallisimmat työvälineohjelmat. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista.
Opiskelija ymmärtää tietotekniikan toimintaperiaatteet, ja tuntee verkottuneen opiskeluympäristön käytön.

 TOP

Aiheet

Opintojakson keskeiset sisältöalueet:

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

TOP

Kurssin aineistoa

Ei pakollista oppikirjaa, kurssin sisältö selviää opettajan materiaalista ja luennoilla. Luennot jaetaan Tuubin kautta.

Suositeltavia oppikirjoja ovat tarpeen mukaan ohjelmistojen käyttöä opettavat oppikirjat: Word, Excel, Powerpoint

Kurssiaineistoja verkossa:

Metropolian kirjaston sivuilta löytyy hyvä kokoelma linkkejä verkossa oleviin tietoaineistoihin ja sähköisiin oppikirjoihin.

TOP

Kurssin suoritus

Opetus ja itseopiskelu jakautuvat seuraavasti:

Luennot ja harjoitukset ovat pakolliset (läsnäolo 80%).

Kaikki harjoitustehtävät täytyy palauttaa, ennen kuin kurssista saa suorituksen. Muista varmistaa, että kustakin tehtävästä on hyväksytty merkintä opettajan kirjanpidossa, ja säilytä kaikki työt kunnes olet saanut suorituksen opintojaksosta!

Tarvitset kuljetettavan tallennusvälineen, esim. muistitikun. Töitä voit lähettää myös verkkopalveluihin.

Harjoitustehtävien palautus tapahtuu lähettämällä ne omille kotisivuille, joskus myös tietokoneella näyttämällä sen toiminta. Töitä voi tehdä myös pareittain, mutta siinäkin tapauksessa työssä pitää tekijöiden nimet näkyä selvästi.

Huom: luokkien ohjelmaversiot voivat erilaiset kuin kotikoneellasi, joten tallentakaa mieluummin aiemmalla versiolla, ettei tule yhteensopivuusongelmia.

Arvostelu

Kaikista osioista on oltava hyväksytty arvosana suorituksen saamiseksi. Osasuorituksia voi palauttaa vain lukukauden aikana määräaikoihin mennessä.

TOP

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu 26.10.2017