Tietotekniikan perusteet

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

EXCEL taulukkolaskentaohjelma

EXCEL- KÄYTTÖ:

1) Kun työskentelet, seuraa näytöltä koko ajan mitä tapahtuu: katso kaavariviä, otsakekenttiä ja alapalkkia.

2) Hiiren näppäimet: vasemmalla valitaan
oikea antaa pikavalikon Quick Menu

3) Kaarinuoli takaisinpäin (Undo), Ctrl+Z tai (Esc) peruvat toiminnon

4) Pikavalinnat: Ctrl+Home mene soluun A1
Ctrl+End mene oikeaan alanurkkaan
PgUp, PgDn
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn

5) Valinta näppäimistöltä: Shift+Nuolet
Laajenna valintaa:Ctrl

6) Vaikka ohjelma toimii englanniksi, ovat sen asetukset suomalaiset

7) Tallenna kaikki harjoitukset samaan kirjaan (book) eri taulukoihin (sheets). Harjoitus palautetaan näyttämällä taulukoiden toiminta opettajalle ja sijoittamalla ne kotisivuille.

HARJOITUS 1: mikromyyntitilasto

1) Käynnistä Excel.

2) Syötä taulukko 1 alkaen vasemmasta ylänurkasta (cell A1). Kirjoita teksti soluun A1 ja paina rivinvaihtoa (Enter). Jatka syöttämällä tekstit A-sarakkeen muihin soluihin. Voit liikkua edestakaisin nuolinäppäimillä.

Valitse solu A1. Muotoile se valitsemalla B "boldface" työkalupalkista. Levennä saraketta:

Vaihda tekstilaji solussa A2 muotoon Italics eli kursiivi
Syötä vuosiluvut riville 3. Syötä teksti soluun D3, ja tasaa se oikealle.Täydennä taulukko syöttämällä luvut soluihin B4..C6.
Tallenna työkirja nimellä Perusharjoitus.xlsx.
 

  A B C D
1 Euroopan mikrotietokonemarkkinat  
2 Myynti / Tuhansia    
3   2009 2010 Kasvu
4 Kannettavat 1850 2320  
5 Palvelimet 370 450  
6 Työasemat 9230 10020  
7 Yhteensä      

3) Syötä kaavat seuraavasti: siirry soluun D4 ja kirjoita =, osoita hiirellä C4 ja näpäytä, kirjoita /, osoita B4 ja näpäytä, kirjoita -1, paina (Enter).
Muotoile luku: 0,00% valintanauhan symboleista % ja 0.00
Kopioi kaava valitsemalla D4:D7. Valitse Autofill, Fill down (Enter). Kasvuprosentit ilmestyvät soluihin D5 ja D6.

Siirry soluun B7. Näpäytä Σ (SUM) valintanauhasta. Muuta B3 tilalle B4 kaavassa siten, että lopputulos on SUM(B4:B6), suomenkielisessä versiossa SUMMA(B4:B6).  Kopioi kaava C7:ään. Valitse Copy, osoita C7, paina (Enter).
Taulusi tulisi näyttää suunnilleen samalta kuin taulukko alla.

Nimeä välilehti: Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä alareunassa tekstiä Sheet1, ja ja valitse Rename Sheet. Rename mikromyynti. Tallenna jälleen.

Euroopan mikrotietokonemarkkinat  
Myyntiennuste/ Tuhansia    
  2009 2010 Kasvu
Kannettavat 1850 2320 25,41 %
Palvelimet 370 450 21,62 %
Työasemat 9230 10020 8,56 %
Yhteensä 11450 12790 11,70 %

4) Laajenna taulukko kattamaan vuodet 2009 .. 2015. Sijoita uusi taulu edellisen alapuolelle. Kopioi riviotsakkeet soluihin A12..A18. >

Täydennä vuodet kirjoittamalla soluun B14 2009 ja soluun C14 2010. Valitse hiirellä alue B14:C14, vedä alhaalla oikealla näkyvä pieni "kahva" (risti) hiiren näppäintä alhaalla pitäen soluun H14, ja vapauta hiiri. Tai valitse Autofill Fill Series.

Kopioi luvut soluista B4:B7 soluihin B15:B18. Jatketaan ennustetta olettamalla että kasvuprosentti säilyy noin 25% aina vuoteen 2013. Seuraavan vuoden myynti lasketaan siis soluun C15 kaavalla: =B15*1,25

5) Esitä ennuste kaaviona. Valitse ensin vain kannettavat ja esitä niiden myynnin kasvu histogrammina eli pylväskaaviona.

Tutki tuloksena olevaa kuviota. Kokeile erilaisia esitysmuotoja. Tallenna.

6) Tee toinen kaavio, jossa näkyvät myös muiden laitetyyppien myyntiennusteet.

Harjoitus 2: Signaalin komponenttien analyysi

Avaa uusi välilehti ja nimeä se Signaalit.

Syötä soluun (A1): "Signaalien spektraalianalyysi". Muuta sen teksti suuremmaksi ja vahvistetuksi.

Signaali koostuu neljästä komponentista. Syötä soluihin A3 - F3 alla olevat sarakeotsikot. Muotoile otsikot valitsemalla taustaväri tai vahvennus.

t sek DC 0 Hz 15 Hz 30 Hz 45 Hz SUMMA

Sarakkeeseen A tulevat ajanhetket. A4 on 0, ja A5 on A4+0,002, A6 on A5+0,002 ja niin edelleen soluun A48 asti.
Signaalin komponentit ovat sinikäyriä kaavan v(t) = 4 + 3cos( ......) mukaisesti. Ne lasketaan seuraavasti:

ja soluun F4 tulee summa komponenttien arvoista eli summa B4 - E4. Kopioi kaavat alaspäin riviltä 4 riville 48 asti. B-sarake on aina vakio 4.

Piirrä kuvio tästä taulukosta. Valitse alue A4..F48, ja Insert Line Chart. Valitse sellainen kuvio, jossa viiva on jatkuva eikä pistemäinen. Lisää kuvioon otsikot ja muotoile se näyttämään siistiltä ja sopivan kokoiseksi. Tallenna.

Harjoitus 3: Annuiteettitaulukko

Avaa jälleen uusi lehti ja nimeä se Annuiteetti. Luodaan sille taulukko, joka laskee lainan takaisinmaksun annuiteettiperiaatteella eli jokainen maksuerä on yhtä suuri. Aloita syöttämällä otsakealue alla olevan esimerkin mukaisesti. Syötä kaikki arvot pelkkinä lukuina ja muotoile ne jälkikäteen Currency tai prosenttimuotoon. Funktio PMT on suomeksi MAKSU.
 

A B C D E F
Lainan määrä 10 000,00 €     Annuiteetti  
Vuosikorko 10 %     =PMT(B2;B3;-B1)
Takaisinmaksuaika 10        
           
Vuosi Pääoma Korko Lyhennys Jäännös Kokonaiskorko

Taulukon otsakekenttä on nyt rivillä 5. Syötä kaavat alkaen riviltä 7. Ensin syötät vuodet täyttämällä kuten edellisessä harjoituksessa. Tarvitset ensin luvut 1 ja 2 soluihin A7 ja A8, jonka jälkeen voit laajentaa alaspäin vetämällä vuoteen 10 asti.

Soluun E2 tulee annuiteettikaava, jonka syöttämisen aloitat yhtäläisyysmerkillä.

Suunnittele taulukon kaavat siten, että se voidaan laskea uudelleen mille tahansa lainapääomalle, ts. syöttäen taulukkoon pelkkiä kaava- ja soluviittauksia, ei lukuja. Luvut poimitaan aina soluista B1, B2 ja B3. Kaavat syötetään riveille 7 ja 8, aloittaen aina = tai + merkeillä, ja kopioidaan lopputaulukkoon.

Esimerkiksi soluun B7 poimitaan alkupääoma solusta B1.

Huomaa, että viittausten soluihin B2 ja E2 tulee olla absoluuttisia eikä suhteellisia. Niinpä soluun D7 kaavaksi tulee =$E$2-C7. Tässä $-merkit tekevät viittauksen muuttumattomaksi, myös kopioinnin jälkeen se osoittaa juuri soluun E2 eikä siirry. $-merkit saat painamalla funktionäppäintä F4 kaavaa syötettäessä tai muokattaessa. Muista, että F2 vie muokkaustilaan.
Kiinteän soluviitauksen voi tehdä myös nimeämällä ensin solun : valitse E2 ja välilehdeltä Formulas Name Define, lisää nimi annuiteetti. Nyt solun D7 sisällöksi syötetään =Annuiteetti-C7. Lopulta taulukkosi tulisi näyttää seuraavanlaiselta.  

Lainan määrä 10 000,00 €     Annuiteetti  
Vuosikorko 10 %     1 627,45 €  
Takaisinmaksuaika 10        
           
Vuosi Pääoma Korko Lyhennys Jäännös Kokonaiskorko
           
1 10 000,00 € 1 000,00 € 627,45 € 9 372,55 € 1 000,00 €
2 9 372,55 € 937,25 € 690,20 € 8 682,35 € 1 937,25 €
3 8 682,35 € 868,23 € 759,22 € 7 923,13 € 2 805,49 €
4 7 923,13 € 792,31 € 835,14 € 7 087,99 € 3 597,80 €
5 7 087,99 € 708,80 € 918,66 € 6 169,33 € 4 306,60 €
6 6 169,33 € 616,93 € 1 010,52 € 5 158,81 € 4 923,53 €
7 5 158,81 € 515,88 € 1 111,57 € 4 047,24 € 5 439,41 €
8 4 047,24 € 404,72 € 1 222,73 € 2 824,51 € 5 844,14 €
9 2 824,51 € 282,45 € 1 345,00 € 1 479,50 € 6 126,59 €
10 1 479,50 € 147,95 € 1 479,50 € 0,00 € 6 274,54 €

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu 9.11.2013