Ohjelmoinnin perusteet

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

5 Ohjelman suunnittelu: vuokaaviot

Tietokone noudattaa yksityiskohtaisia käskysarjoja, algoritmeja, joita kutsutaan ohjelmiksi. Algoritmeilla ilmaistaan ohjelman toimintalogiikka. Algoritmi kertoo missä järjestyksessä toiminnot suoritetaan.Ohjelman logiikka pitää suunnitella ennen kuin sitä aletaan varsinaisesti ohjelmoida eli koodata. Algoritmi voidaan esittää tekstinä, vuokaaviona tai niin sanottuna pseudokoodina ennen kuin se koodataan jollekin ohjelmointikielelle.

Vuokaavioita voit piirtää esim. Visio-ohjelmalla (flowchart). Esimerkkejä vuokaavioesityksestä, toistuva silmukka ja ehtolause:

    

 

Hyviä esimerkkejä vuokaavioista sisältyy David Beechin Programming course -aineistoon.

Harjoitustehtävä 5.1

Suunnittele ohjelma, jossa on alkuarvona asetettu var luku = 3; Ohjelma kirjoittaa kertotaulun ykdestä kymmeneen seuraavasti:

1*3 = 3

2*3 = 6

3*3 = 9 ja niin edelleen

a) Piirrä ensin vuokaavio. b) Kirjoita Javascript ohjelma ja sijoita molemmat samalle HTML-sivulle.

Harjoitustehtävä 5.2

Suunnittele algoritmi, joka kirjoittaa lukujen 1-10 kertotaulun (tulos riittää), jokaisen omalle rivilleen. Käytä kahta for-silmukkaa. a)Piirrä ensin vuokaavio. b) Kirjoita Javascript ohjelma ja sijoita molemmat samalle HTML-sivulle.

Harjoitustehtävä 5.3a: Auton valinta vuokaaviona

Henkilö on päättänyt ostaa auton. Ohjelma päättää tulojen perusteella, millaiseen autoon hänellä on varaa. Tulot jaetaan kolmeen luokkaan, pienituloinen, keskituloinen ja rikas. Ohjelma kysyy käyttäjän kuukausitulot. Niiden perusteella se esittää kolme vaihtoehtoa, halpa auto, keskihintainen tai kallis. Pienituloisen auto on halpa, jos se maksaa alle 1000 euroa, keskihintainen jos se maksaa alle 3000 euroa ja kallis jos sen hinta on 3000-7000. Sen kalliimpaa hän ei voi harkita. Keskituloisen rajat on kolme kertaa näin suuret ja rikkaan kymmenenkertaiset. Suunnittele ohjelman logiikka ja esitä se vuokaaviona.

Harjoitustehtävä 5.3b: Vaihtoehto b

Voit vaihtoehtoisesti pohtia lomakohteen valinnan suorittamista järjestelmällisenä vuokaaviona.

Harjoitustehtävä 5.4: Lomakkeen syöttökenttien testaus

Lomake kysyy käyttäjältä nimeä ja ikää. Nimi on pakollinen tieto. Iän on oltava välillä 18-120 vuotta. Kirjoita algoritmin toiminta ja toteuta se vuokaaviona ja Javascriptinä.

Harjoitustehtävä 5.5: Lomakkeen syöttökenttien testaus: kellonajat

Lomake kysyy käyttäjältä kellonaikaa, tunnit ja minuutit. Ohjelma testaa, että syötetyt arvot ovat mahdollisia kellonaikoja. a) Piirrä logiikka vuokaaviona. b) Toteuta ohjelma koodina.
(Tämä tehtävä on oikeastaan osa harjoitusta 4.)

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu: 16.4.2010