Ohjelmointi

| KOTISIVU KURSSIKUVAUS | OHJELMA |

Tietojärjestelmien rakentaminen

Systeemityön vaiheet

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Määrittely ja kuvaus

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tekninen suunnittelu

Tekninen toteutus

Testaus

Käyttöönotto

Ylläpito

Sovelluskehitysprosessin liittymät

Vesiputousmalli eli vaihejakomalli:

Prototyyppimallit, iteratiivinen kehitystyö

Systeemityön apuvälineitä ja menetelmiä

CASE - computer aided system engineering

Seinätaulumenetelmä, käyttäjien osallistuminen

Valmisohjelmistojen hyödyntäminen

Komponenttien uudelleenkäyttö, kirjastot

Toimintojen ja työnkulkujen analyysi

Tietovarastot

Olioperusteiset menetelmät

Toimintomallinnus

 

 

Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma

Johdanto: kehittämistutkimusprojektin kuvaus

Liiketoiminnan strategiat ja tarpeet

Nykytilanteen kuvaus toiminta-alueittain, ongelmat ja ratkaisumahdollisuudet

Kehittämisen painopistealueet

Hanke-ehdotukset painopistealueittain

Hankkeiden vaikutusten arviointi ja edullisuusvertailu

Toimenpide-ehdotukset toiminta-alueittain

Valmisohjelmistojen käyttö

Suunnittelijan rooli

Käyttäjän rooli

Tekniset ratkaisut

Valmisohjelmien käytön etuja

Haittoja ja uhkia

Hankintaprojekti

Ohjelmistokehitysprojektien ongelmia:

 1. Huono suunnittelu
 2. Epäselvät tavoitteet tai liian väljä sopimus
 3. Epäselvät vastuut
 4. Vaatimusmäärittely puutteellinen, tai muuttuu hallitsemattomasti
 5. Ylioptimistinen aikataulu tai työmääräarvio
 6. Riskejä ei ole arvioitu
 7. Käyttäjät eivät ole sitoutuneita järjestelmään, motivaatio heikko
 8. Huono suunnittelu ja kokemattomat suunnittelijat
 9. Projektia ei hallita jämäkästi
 10. Sisäinen poliittinen köydenveto
 11. Tekniset ongelmat: alihankkijoiden myöhästely, uusia versioita ei saada käyttöön, ratkaisua ei testata riittävästi

Projektien riskialueet

  Kuvaus Korjaustoimi
Aikataulu Projekti myöhästyy GANTT -kaavion ylläpito
Kustannus Budjetti ylittyy Budjetin seuranta tehtävä tehtävältä
Toiminta Tulos ei vastaa tarpeisiin Joka vaiheessa käyttäjien arviot
Laatu Tulos ei vastaa määrittelyä, virheitä, hitautta Joka osion testaus
Ulkoisesti Jokin toimitus uupuu Tarkistuspisteet
Poliittiset Projektia arvostellaan vaikka se olisikin täyttänyt vaatimukset Kaikkien osapuolten sitouttaminen

 

| KOTISIVU KURSSIKUVAUS | OHJELMA |

 Päivittänyt: Jaana Holvikivi
  Muutettu: 4.3.2010