Ohjelmoinnin perusteet

Opintojakson kuvaus kevät 2011

Sisältö

Kurssin toteutus  Aiheet Opetusmateriaalia   Kurssin suoritus

Opettaja

Jaana Holvikivi, tekn.toht. 
Sähköposti: jaana.holvikivi@metropolia.fi

Kurssin toteutus

Ohjelmoinnin perusteet, 3 op

Luennot ja harjoitukset: 7 kertaa 2+3 tuntia viikossa

Tavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin periaatteisiin ja rakenteisiin ja opetellaan yksi ohjelmointikieli. Opintojakson ydinaines käsittää ohjelmointikielten muuttujat, perusrakenteet kuten sijoitus- ja ehtolauseet, haarautuminen, toisto, ja funktioiden käyttö.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusteet niin, että minkä tahansa uuden kielen oppiminen on mahdollista syntaksiin tutustumalla.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa ohjelmia ja hakea ohjelmasta virheet ja testata ohjelman kattavasti.

Tavoitteena on, että opintojakson päätyttyä

Opintojaksolla perehdytään ohjelmointiprosessiin vaiheisiin alkaen ohjelman määrittelystä ja suunnittelusta, ja tutustuen ongelmanratkaisuun ohjelmointia käyttäen. Opetellaan ohjelmointikielten rakenteet ja toiminta erilaisissa ympäristöissä. Ohjelmointikielenä on Javascript. Käydään läpi dokumentointi ja testaus.

Työvälineinä käytetään HTML-editoria Notepad++ ja Javascript editoria (Eclipse). Ohjelmat toteutetaan HTML sivuina. Tutustutaan sovelluskehitys-ympäristöihin kuten Visual Studio .NET.

Esitiedot

Kurssi edellyttää, että opiskelijalla on tietojenkäsittelyn perustiedot ja hän osaa käyttää Windows-sovelluksia.

  TOP

Aiheet

Kurssin aineistoa

Luentoaineistot ovat Ohjelma-sivulla.

Suositeltavia oppikirjoja:

Peltomäki, Juha, ja Nykänen, Ossi
Web selainohjelmointi, Docendo 2006

Smith, Dori & Negrino, Tom
Javascript, Ajax, XML. Rakenna dynaamisia verkkosivuja. Readme.fi. 2007. Sen skriptit löytyvät verkosta http://www.javascriptworld.com.

Snyder, Lawrence:
Fluency with Information Technology: Skills, Concepts, and Capabilities, 3/e.;
Monet luennoilla ja harjoituksissa käsiteltävät esimerkit ovat tästä kirjasta. Opiskelijan materiaalit: Student resources

Reed, David
A balanced introduction to computer science, 2nd edition. Pearson Education 2008.

Peltomäki, Juha
Javascript Toolkit, Docendo 2001

HTML - ohjelmoijan käsikirja (IT Infon e-kirja)

Sekä tarpeen mukaan muut ohjelmistojen käyttöä opettavat oppikirjat.

Kurssiin oleellisesti liittyviä sivustoja:

The World Wide Web Consortium: HTML recommendations (standardit), CSS, XML standardit)

Opetusohjelmia:
W3schools: HTML, Javascript and scripting tutorials

Javascript-ohjelmoinnin opas, hyvin järjestetty ja paljon esimerkkejä

Javascript reference

TOP

Kurssin suoritus ja arvostelu

Opetusmenetelmät:

Kurssi suoritetaan palauttamalla annetut harjoitustyöt ja läpäisemällä tentti. Kaikki muut harjoitukset ovat pakollisia paitsi tyylitiedosto-harjoitukset ja Storyteller, jotka ovat valinnaisia.

Arvosana lasketaan tentistä ja harjoitustehtävistä kertyneiden pisteiden perusteella. Jokaisesta harjoituksesta saa pisteitä sen vaativuuden mukaan. Kaikista osioista on oltava hyväksytty arvosana suorituksen saamiseksi. Osasuorituksia voi palauttaa vain lukukauden aikana määräaikoihin mennessä.

TOP


| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu: 12.4.2011