Ohjelmoinnin perusteet

Ohjelma kevät 2011

Ohjelma ja harjoitustehtävät

Luennot ja harjoituskerrat selviävät alla olevasta alustavasta aikataulusta. Harjoitustyö- ja luentomateriaali on linkeissä.

Harjoitustyöt ja HTML sivut sijoitetaan opiskelijoiden omille työalueille (kotisivuille) Metropolian palvelimelle tai palautetaan portaalin kautta opettajan kanssa sovitulla tavalla. Kun kaikki tehtävät ovat valmiit tai haluat arvioinnin siihen asti tehdystä työstä, palauta Tuubissa tieto siitä.

Viikko Aiheet Tehtävät
11 Opintojakson sisältö ja tavoitteet
Ohjelmoinnin perusasiat

HTML kieli ja internet
Skriptit HTML-sivuilla, Javascript 1

Lisää Javascriptin käyttöä 2

(Esitiedot: HTML-perusteet ja nettisivuston asennus)
12 Javascript ohjelmoinnin perusasiat
HTML ja Linux hakemistot;
Lisätietoa HTML-kielen käytöstä
Javascript jatkuu 3

Sivujen asentaminen Linux-palvelimelle (tiedoksi)
13 Javascript ohjelmointi; Ohjelman suunnittelu vuokaaviona Javascript jatkuu 4
Tehtävä 5: Ohjelman suunnittelu vuokaaviona
14 CSS tyylitiedostot
Javasriptin tutkimista,
ja lisää tutkimista, ohjelmointityökalut
6: DOM-malli, taulukot ja merkkijonot
CSS tyylitiedosto-harjoitus (ei pakollista)
perjantaina 8.4. ei ole labratuntia
15 Javascriptin ominaisuudet Storyteller-harjoitus (jaetaan PDF), löytyy myös Student resources
17 Ohjelmistojen suunnittelu
Systeemityöprosessi
Suunnittelun periaatteita
Ohjelmistosuunnitteluharjoitus
18 Ajax sovellukset, DOM malli Ohjelmistosuunnitteluharjoitus
19 Tentti tenttiviikko

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu: 1.4.2011