Harjoitus : Unix / Linux -perusteet

Muista, että Unix ja Linux ovat käyttöjärjestelmiä, joissa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi, siten PICO ei tarkoita samaa kuin pico tai Pico.

1 Käynnistä etäpääteyhteys (remote terminal connection) kuvakkeesta Putty palvelimelle (Host) shell.metropolia.fi.

2 User name: tähän kirjoitat käyttäjätunnuksen, paina Enter. Syötä salasanasi ja paina Enter.

3 Katso, mitä viestejä ikkunan alussa näkyy. Onko uusia tiedotuksia?
Kokeile seuraavia Unix komentoja, ja katso, mitä ne aiheuttavat:

ls (paina Enter)
ls -la

List -komento tulostaa tiedostoluettelon eri tavoin eri parametreilla. Sitten vaihda hakemistoa:

cd public_html
pwd
ls -l

Tutki näytölle tulostuneita käyttöoikeuksia ( -rwx r-- r--) (user, group, others; read, write, execute).

Toiminnan voi keskeyttää painamalla Q eli quit. Tiedosto tulostetaan näytölle more-käskyllä:

more index.html

Seuraavaksi palaat kotihakemistoosi ja teet sinne uuden hakemiston.

cd ..
mkdir temps
cd temps
pwd

4. Harjoittele tekstieditorin pico käyttöä (vastaa Windowsin Muistio/ Notepad -ohjelmaa). Se on puhtaasti tekstipohjainen, joten hiirellä ei voi liikkua ikkunassa. Valikon valinnat näkyvät alareunassa. ^x tarkoittaa, että painetaan CTRL ja X samanaikaisesti.

pico notes.txt

Kirjoita pari riviä tekstiä. Sulje sitten tiedosto ja editori:

ctrl-x  (y), enter
more notes.txt
cd ..

5. Nyt voit siirtää tämän tiedoston paikalliselle työasemalle WinSCP Secure File Transfer protokollalla.

6. Sitten voitkin poistaa tiedoston palvelimelta Putty -yhteydellä.
Muuta työhakemistoksi temps ja kirjoita

rm notes.txt
ls
cd ..
rmdir temps
ls

Lopuksi voit sulkea yhteyden kirjoittamalla
exit

Sivujen asentaminen Unix palvelimelle:

Linuxin peruskomentoja löytyy myös sivuilta http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Commands

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu: 6.11.2008