Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Loppuraportti

Loppuraportissa esität näkemyksesi hyvästä käytettävyydestä ja siitä, millainen on hyvä käyttöliittymä sekä miten sellainen tehdään ja testataan. Sen voi kirjoittaa joko raporttimuotoon tai oppimispäiväkirjana. Kerro, miten ymmärryksesi on kehittynyt, ja perustele mielipiteesi joko viittauksilla kirjallisuuteen ja käytännöstä saaduilla kokemuksilla. Vaikka tarkoituksena on esittää henkilökohtainen näkökulma, sen tulee olla hyvin perusteltu kirjallisuuslähteiden avulla. Koska tutkielma korvaa tentin, tulee sen kattaa kaikki opintojaksolla käsitellyt asiat siten että oleellisimmat asiat on nostettu esiin ja tekstin pituus on noin 5-10 sivua.

Tutkielmahan rakentuu siten, että siinä on kansi, sisällysluettelo, johdanto, asian käsittely ja johtopäätökset tai yhteenveto sekä lähdeluettelo. Se voi sisältää kuvia ja viittauksia ryhmätöihin. Voit vastata esim. seuraaviin kysymyksiin:

Kirjallisina lähteinä voit käyttää kurssilla jaettua materiaalia, sekä lehdistä, kirjoista ja tietokannoista löytyvää tietoa. Hyödyllisiä tietokantoja ovat mm. IEEE Explore, ACM ja EBSCOHost, joihin on pääsy kirjaston sivuilta.

Tutkielmat ovat henkilökohtaisia, joten muut eivät näe palautettuja tehtäviä. Word ja OpenOffice-tiedostot molemmat käyvät.

TOP

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |
Päivittänyt: Jaana Holvikivi
15.1.2015