Käyttöliittymät


Nettisivuston käytettävyyden arviointi

Harjoituksen voi tehdä pienessä ryhmässä. Tutkikaa joitakin Metropolian opiskelijoille suunnattuja sivuja käytettävyyden ja käyttöliittymän kannalta. Vertailkaa ainakin kahta sivustoa. Mikä on hyvää ja mikä kaipaa parannusta? Kehittäkää konkreettisia ehdotuksia eri toimintojen toteuttamiseksi.

Tutkikaa sitten pienessä ryhmässä

Kuvaile sivustoa kartta- tai kaaviokuvan avulla.

Suunnittele käyttötapauksia, joissa pyrit suorittamaan jonkin tehtävän, vaikkapa lähettämään hakemuksen:

Arvioikaa myös sivuston ulkoasun miellyttävyyttä ja selkeyttä:

Etsikää ainakin kolme käytettävyysongelmaa ja ehdottakaa niihin parempi ratkaisu. Raportoikaa tutkimuksen tulokset esim. Word-dokumenttina, ja palauttakaa se Tuubin tehtäviin.
Esitä wireframe -kuva korjatusta ratkaisusta.

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
9.3.2016