Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Opintojakson kuvaus kevät 2016

Sisältö

Kurssin toteutus  Aiheet Opetusmateriaalia   Kurssin suoritus

Opettaja

Jaana Holvikivi, tekn.toht. 
Sähköposti: jaana.holvikivi@metropolia.fi

Kurssin toteutus

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, 3 op

Luennot ja harjoitukset: 7 kertaa 5 tuntia viikossa (1+4)

Tavoitteet

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Johdatus tietokoneen käyttöliittymän ergonomiaan, graafisten käyttöliittymien yleiset perusteet: käytettävyys, opittavuus, tehokkuus. Opiskelija tuntee yleisimpien graafisten käyttöliittymien rakenteen ja käytön. Opiskelija tietää käytettävyyden osatekijät ja käytettävyyttä määrittelevät standardit.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisiin käyttöympäristöihin käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja, joiden kehittämisessä on otettu huomioon käyttäjäkeskeiset suunnitteluperiaatteet.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Johdatus ihmisen tietojenkäsittelyominaisuuksiin ja tietokoneen käyttöliittymän ergonomiaan. Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi. Graafisten käyttöliittymien yleiset perusteet: käytettävyys, opittavuus ja tehokkuus. Käyttöliittymien arviointi ja suunnittelu erilaisiin ympäristöihin (työpöytä, mobiililaitteet, Web). Käyttöliittymän kehittäminen, testaus ja arviointi.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymän käytettävyyttä, tehokkuutta ja opittavuutta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja, joiden kehittämisessä on otettu huomioon käyttäjäkeskeiset suunnitteluperiaatteet.

Opintojaksolla

tavoitteena on, että opintojakson päätyttyä

Esitiedot

Kurssi edellyttää, että opiskelijalla on ohjelmointikokemusta ja hän hallitsee Web-sovelluskehityksen alkeet.

  TOP

Aiheet

Opintojaksolla perehdytään

Kurssin aineistoa

Luentoaineistot ovat suurimmaksi osaksi Ohjelma-sivulla, osa jaetaan tuubin kautta.

Suositeltavia oppikirjoja:

Sampsa Hyysalo: Käyttäjä tuotekehityksessä. Tieto, tutkimus, menetelmät. TAIK. 2009

R.S. Bridger, Introduction to Ergonomics, Third Edition. 2008. Hants, UK. CRC Press

Irmeli Sinkkonen, Hannu Kuoppala, Jarmo Parkkinen, Raino Vastamäki: Psychology of Usability. Edita Publishing Oy, 2005

Seppo Väyrynen, Nina Nevala ja Minna Päivinen: Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Teknologiateollisuus. 2004.

Ben Schneiderman & Catherine Plaisant. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 4/E. ISBN: 0-321-19786-0. Addison-Wesley. 2005. 672 pp

Nielsen, Jakob. Usability Engineering, Morgan Kaufmann. 1994. ISBN 0-12-518406-9

Nielsen, Jakob & Hoa Lorqanger. 2006. Prioritizing Web Usability, New Riders Publishing.

Saariluoma, Pertti. 2004. Käyttäjäpsykologia. WSOY.

Braun, Gadney, Haughey, Roselli, Synstelien, Walter, Wertheimer.2003. Usability: The Site Speaks for Itself .

Kurssiin oleellisesti liittyviä sivustoja:

Käytettävyys

Web ohjelmointi ja standardit:

TOP

Kurssin suoritus ja arvostelu

Opetusmenetelmät:

Kurssi suoritetaan palauttamalla annetut harjoitustyöt, projektityö ja henkilökohtainen loppuraportti. Kaikki muut harjoitukset ovat pakollisia paitsi Javascript- ohjelmointiharjoitukset, jotka ovat valinnaisia. Arvosana lasketaan harjoitustehtävistä kertyneiden pisteiden perusteella. Kaikista osioista on oltava hyväksytty arvosana suorituksen saamiseksi. Osasuorituksia voi palauttaa vain toteutusjakson aikana määräaikoihin mennessä.

Palautettavat tehtävät

Tehtävä Pisteet max.
Käytettävyysarvio 5
Web-sivustojen arviointi 12+2
Mobiililaitteet 5
Suuren sovelluksen käytettävyystutkimus 12
Ergonomia-harjoitus 5
Projektityö 15
Testausraportti 5
Henkilökohtainen loppuraportti 15

Arvosanat

Pisteet Arvosana
25-30 1
31-36 2
37-42 3
43-48 4
49- 5

Projektitehtävien arvioinnissa otetaan huomioon: suoritettu vaatimusten määrittely ja käyttäjäryhmän määrittely, käytettävyystestaus, luovuus, suunnittelun ja ohjelmoinnin taso, käyttöliittymän ominaisuudet.

TOP


| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
16.3.2016