Käyttäjäkeskeinen suunnittelu


Käytettävyyden psykologiasta

Luennot käytettävyyspsykologiasta:
Luento 1
Toinen luento
Tutustu niihin ja käytä niitä hyväksi tehdessäsi arvioita, oman käyttöliittymän suunnittelua ja loppuraporttia.

Syvällisempää tietoa aivojen toiminnasta löytyy luentokalvoista ja myös tekstistä Muisti_ja_oppiminen.pdf.

Suomenkielinen yleisesitys on teoksessa Matthew MacDonald: Aivot : Käyttäjän käsikirja, Docendo, 2009. Alkuteos: Your Brain: The Missing Manual (O'Reilly, 2008)

Voit myös etsiä tietoa alan lehdistä, joihin pääsee kirjaston sivujen kautta.

Sovella tätä oppia opintojakson töissä.

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
20.1.2015