Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Ohjelma kevät 2016

Ohjelma ja harjoitukset

Luennot ja harjoituskerrat selviävät alla olevasta alustavasta aikataulusta. Opintojakso perustuu ryhmätyöskentelyyn ja läsnäoloon harjoituksissa, varaudu olemaan säännöllisesti paikalla. Työryhmiä voi muodostaa vapaasti vaihdellen jokaista harjoitusta varten. Harjoitustyö- ja luentomateriaali on linkeissä ja osittain Tuubin dokumenteissa.

Harjoitustyöt palautetaan pääsääntöisesti Tuubin kautta. Projektit sijoitetaan opiskelijoiden omille työalueille (kotisivuille) Metropolian palvelimelle tai palautetaan portaalin kautta opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Viikko Keskiviikko Harjoituksia
11 Opintojakson sisältö ja tavoitteet
Johdatus käytettävyyteen.
Ryhmätyö: käytettävyyden arviointi
12 Käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita; psykologiaa ja tiedonlähteitä Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen näkökulma.
Käytettävyys ja Web design

Verkkosivujen käytettävyyden arviointi ja käytettävyysongelmien korjaaminen
13 (Projektityötä ja itseopiskelua) Ei tunteja .
14 Käyttäjälähtöisen sivuston arviointi Mobiililaitteiden käytettävyys ja käyttöliittymät
Mobiililaitteen käytettävyyden arviointi ja vertailu.
15 Harjoitustyö/ projekti; Käyttöliittymän suunnittelu alkaa Harjoitustyöt
16 Standardit ja
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Ergonomia- työpaja
17 Käyttöliittymän suunnittelu ja testaus Käytettävyyslaboratorio, testausraportti
17 Harjoitustöiden esittely
Aiheesta Esteettömyys suunnittelussa, ym.
Harjoitustöiden esittely;
Arviointi; Henkilökohtainen loppuraportti 13.5.2016

TOP

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |
Päivittänyt: Jaana Holvikivi
9.3.2016