Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Ergonomia-työpaja

Luentoaineistossa on esitetty ergonomian perusteet: kalvosarja.

Tehkää ryhmätyönä luokkatilan ergonomia-arvio. Oheisissa linkeissä kerrotaan työpisteen ergonomiavaatimuksista, voitte käyttää myös wikipediaa ym. lähteitä. Tarkastelkaa työpisteen tuoleja, pöytää, näytön ja tietokoneen sijoittelua, hiirtä ja näppäimistöä, valaistusta, jne. Arvioikaa kunkin ergonomiset ominaisuudet, listatkaa puutteet ja ehdottakaa parannuksia.

Valmiita tarkistuslistoja ja ohjeita ergonomiseen tarkasteluun on monessakin paikassa:

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Created by: Jaana Holvikivi
Last update: 20.4.2016