XML - perusteiset teknologiat

Kurssikuvaus kevät 2015

Sisältö

Kurssin ohjelma | Aiheet | Opetusmateriaalia
Kurssin suoritus | Arvostelut | Arvosanat

Opettaja

Jaana Holvikivi, Tekn.toht., Yliopettaja 
Sähköposti: jaana.holvikivi@metropolia.fi

Kurssin ohjelma:

Luennot: 7, 1 tuntia viikossa
Laboratorioharjoitukset: 3 +2 h /viikko 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dokumentin käsittelyn puurakenteena ja tuntee XML määrittelyn periaatteet. Opiskelija hallitsee joukon keskeisiä XML-pohjaisia määrittelykieliä ja ymmärtää niiden käytön internetin tiedonvälityksessä. Opiskelija tuntee XML-metakielen rakenteen ja sen käytön tiedon esittämisessä ja siirrossa ja ymmärtää ongelmat saman datan esittämisessä relaatiomuodossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella XML-standardiperheeseen pohjautuvia sovelluksia. Opiskelija pystyy toteuttamaan dokumenttimuunnoksia funktionaalista ohjelmointikieltä (XSLT) käyttäen. Osaa suunnitella sovelluksia käyttäen tärkeimpiä XML-perustaisia kieliä kuten DTD, XML Schema, CSS ja XSLT. Opiskelija osaa käyttää XML jäsentimiä, Schema validaattoreita ja XSLT prosessoreja kuten Visual Studio ja Saxon.

Aiheet

Ydinaines:

Johdatus XML metakieleen ja siihen liittyviin internetin tiedonvälityksen ja kuvaamisen määrittelykieliin.

Täydentävä ja erityisosaaminen:

Kurssin aineistoa

Esitiedot

Kurssi edellyttää, että opiskelijalla on jonkin verran WWW-kehityskokemusta ja ohjelmointiosaamista. Relaatiotietokantojen tuntemus.  HTML:n ja Unixin perusteet on hyvä hallita.

Oppikirjat

Suositeltavat oppikirjat ovat:

Hunter, David: Beginning XML. Wrox Press 2012.

Nykänen, Ossi: XML. Docendo 2002.

Kay, Michael: XSLT 2.0. Programmer's reference. Wrox Press. 2004.
Williams, Ian: Beginning XSLT and XPath : transforming XML documents and data. Wrox Press. 2009.
Tennison, Jeni. Beginning XSLT. Apress. 2004.

Querying XML: XQuery, XPath, and SQL/XML in Context by Jim Melton and Stephen Buxton. 2006. Morgan Kaufmann/Elsevier.

An Introduction to XML and Web Technologies. Anders Møller and Michael I. Schwartzbach. Addison-Wesley, 2006

Kurssiin oleellisesti liittyviä sivustoja:

Keskeisin sivusto:
http://www.w3.org

Opetusohjelmia:
http://www.w3schools.com

http://www.xml.com
http://www.xml.org
http://www.oasis-open.org
http://msdn.microsoft.com/xml

http://www.apache.org
http://www.unicode.org

Standardit:

Suomalaisia aineistoja:

 

Kurssin suoritus

Kaikki harjoitustehtävät täytyy palauttaa, ennen kuin kurssista saa suorituksen. Harjoitustehtävän palautus Tuubi-portaalin kautta tai mieluiten opiskelijan omien kotisivujen kautta tai joissakin tapauksissa näyttämällä sen toiminta harjoitustunnin aikana.

Seminaarityössä perehdytään hiukan syvällisemmin johonkin XML:ään liittyvistä sovellusalueista tai standardointihankkeista kuten XSLT2, DOM, HTML5, XAML, DocBook, ebXML, laaditaan esimerkkisovellus jostain XML käyttöaluesta, esitellään jokin toteutettu laaja projekti, tai esitellään oma, tuntiharjoituksia vaativampi työ.

Arviointi

Arvostelussa eri tehtävien painoarvo on seuraava:  

Arvosteluosiot Painoarvo
Tuntiharjoitukset (1-5,8) 5
XQuery 5
Omat sovellukset: XQuery 10
Omat sovellukset: XSLT 3+8
SVG (valinnainen) 2+5
Seminaari 12+3
Muiden antamat tehtävät 10

Arvosana

Arvosana siis lasketaan eri osioiden pisteiden summasta. 25 pistettä tarvitaan läpipääsyyn ja 45 arvosanaan 5. Kaikista osioista on oltava hyväksytty arvosana suorituksen saamiseksi. Osasuorituksia voi palauttaa vain yhden jakson aikana määräaikoihin mennessä.

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu 19.3.2015