XML - ohjelmoinnin perusteet

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

DTD ja XML skeema harjoitus

Harjoitus 4 a,b,c: Yksinkertaisia dokumenttityyppimäärittelyjä

Kirjoita seuraavien kolmen DTD määrittelyiden mukaiset XML-tiedostot, ainakin kaksi vaihtoehtoa kustakin. Huomaa, että esimerkit ovat erittäin yksinkertaisia!
Tiedosto näyttää tämän tyyppiseltä:

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE seat [
<!ELEMENT seat (person?) >
<!ELEMENT person (#PCDATA)>
]>
<seat>
....XML dokumentti tähän
</seat>

(a) <!ELEMENT seat ( person?) >

(b) <!ELEMENT kurssi ( numero, (opettaja | assistentti+), (opintoviikko | ei-ov )) >

(c) <!ELEMENT maatila (viljelijä+, (koira* | kissa?), sika*, (lypsylehmä | pihvinauta )?, (kana+| kalkkuna*) >
huomaa, että yksi sulku puuttuu, lisää se!!

Tallenna ja testaa selaimella.

Harjoitus 4d: Tutki esimerkkiä ja korjaa

Miksi seuraava ilmentymä document instance ei ole validi jos käytetty DTD on tässä esitetty DTD. Korjaa siinä olevat virheet ja tallenna nimellä harjoitus4d.xml. Huomaa, että selain ei tarkista validisuutta, se on tehtävä itse (tai validaattorin avulla).

Harjoitus 4e: XML puhelinluettelo, levytietokanta tai ruokalista 

Suunnittelit aiemmin puhelinluettelolle (levytietokannalle, ruokalistalle) XML-toteutuksen. Laadi sille DTD. DTD:n tulisi sisältyä itse dokumenttiin (rakennemäärittelyn sisäisenä osajoukkona). Tarkista sen validius osoitteessa http://validator.w3.org/. Validaattori edellyttää, että jokaiselle elementille on määrittely, vaikkapa vain PCDATA:

<!ELEMENT sense (definition, example*)>
<!ELEMENT definition (#PCDATA)>
<!ELEMENT example (#PCDATA)>

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |
Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu 25.3.2015