XML - perustaiset teknologiat

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

XML - jatkoa

Harjoitukset voi tehdä myös työpareina. Muistakaa sisällyttää jokaiseen tiedostoon kommenttirivi, joka kertoo työn tekijän:

<!-- XML harjoitus 2a, tekijät Jack ja Jill-->

Kaikki harjoitukset on syytä tallentaa. Joihinkin tehtäviin palataan myöhemmin toisesta näkökulmasta.

Harjoitus 2a: XML puhelinluettelo 

Suunnittele puhelinluettelolle XML-toteutus (voit yhdistää sen harjoitukseen 1b, jos katsot tarkoituksenmukaiseksi.) Pyri merkkaukseen, jossa on mahdollisimman paljon informaatiota. Mieti, miten esim. tieto samassa osoitteessa asuvista säilyisi ja onko se tarpeen (lankapuhelin vs. matkapuhelin). Huom: alla on ote Helsingin seudun puhelinluettelosta, onko se helposti muutettavissa XML-rakenteiseksi?
Ruotsinkielisistä nimistä: "fru" on rouva ja "sommarbostad" on kesäasunto.

Landtman-Blåfield Ilse fru
    Stugberget 1 F...........................648 8765
- Sommarbostad Spjutsund.....................272 4516
Lane Päivi ja Henry..Vehkatie 25-29..........299 092 
Laner Anja Östersundom.......................877 9712
   - ........................................0505550000
Saarela Kalle ja Marjatta..Yötie 4E .........803 7319 
- Marjatta ..................................0400 833 014

Harjoitus 2b: XML ruokalista 

Laadi ravintolaketjulle ruokalistan perustiedot sisältävä tietokanta. Ajatuksena on, että ketjuun kuuluvat ravintolat voisivat hyödyntää tätä esim. lounaslistojen tai erikoismenuiden laatimisessa ja esim. tarpeiden hankinnassa. Aloita varsin yksinkertaisesta tapauksesta, suunnittele sen puumalli ja tee toteutus. Jatka sitten pohtimalla erilaisia tarpeita ja toteuta laajennuksia. Syötä ruokalistaan riittävästi tietoa, jotta siitä voidaan jatkossa tehdä tulostus.

Harjoitus 2c: Vertaa puurakennetta ja relaatiomallia

Kuvassa on pienen relaatiotietokannan malli. Miten toteutat sen XML-muotoisena? Lisää ratkaisuusi esimerkkidataa.

| KOTISIVU | KURSSIKUVAUS | OHJELMA JA HARJOITUKSET |

Päivittänyt: Jaana Holvikivi
Muutettu 18.3.2015